Concello de Ribadeo


Compartir:

Trámites


Licenza para construcións, instalacións e obras

Este trámite é preciso para que os cidadáns e cidadás que vaian a abordar unha obra nos seus fogares, establecementos comerciais... solicitar a licenza municipal que os autorizará para abordar ese labor.

Dirixido:

Toda a cidadanía que desexe levar a cabo obras e/ou instalacións nos seus domicilios, establecementos comerciais, propiedades...


Documentación:

En todos os casos será preciso entregar a seguinte documentación:

No caso de obras menores será preciso entregar tamén:

Para as obras maiores compre entregar:

No caso de obras no núcleo antigo será necesario entregar tamén 2 fotografías da fachada e/ou zona na que se vai actuar. No dos edificios para vivendas colectivas as persoas interesadas deberán presentar o Proxecto de ICT.

 

Para a realización de muros de peche, será preciso indicar os metros lineais que vai ter.


Documentación
© 2008 Concello de Ribadeo