Concello de Ribadeo


Compartir:

Normativa municipal


Neste espazo de almacenaxe e descarga de documentación municipal recóllense as ordenanzas municipais de carácter fiscal, outras ordenanzas e regulamentos do concello, amais de bandos e editos...
normativa© 2008 Concello de Ribadeo