Concello de Ribadeo


Accesibilidade


O Concello de Ribadeo procura que a presentación de todos os contidos e funcionalidades esenciais desta web sexan independentes dos dispositivos físicos e dos navegadores web empregados para tal fin, codificados con estándares técnicos de uso libre e gratuíto e accesibles para navegadores adaptados a persoas con eivas ou limitacións sensoriais, motoras ou cognitivas.

A Unión Europea, na resolución do Consello de 25 de marzo de 2002, anima os estados membros a ter en conta a necesidade de que os contidos dixitais sexan accesibles e, seguindo esta recomendación, a Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, dispón que as administracións públicas adoptarán as medidas necesarias para que a información dispoñible nas súas páxinas de internet sexa accesible a persoas con discapacidades e de idade avanzada, de acordo cos criterios de accesibilidade ao contido xeralmente recoñecidos, antes do 31 de decembro de 2005.

En coherencia con este obxectivo, o deseño da web do Concello de Ribadeo realizouse tendo en conta as recomendacións de accesibilidade para o primeiro nivel de prioridade das directrices WAI (Web Accessibility Initiative) do W3C.

Símbolo que indica contido XHTML 1.0 Strict válido Símbolo que indica o uso de follas de estilo CSS2 válidasSímbolo que indica contido web conforme ao nivel A da recomendación de accesibilidade web do W3C

Teclas de acceso rápido

O acceso ás ligazóns que teñen unha tecla de acceso rápida definida realízase premendo distintas combinacións de teclas segundo o navegador.

Microsoft Internet Explorer: Prema a combinación de teclas ALT + tecla de acceso rápido, e a continuación Retorno (Enter).

Netscape e Firefox: Prema só a combinación de teclas ALT + tecla de acceso rápido.

Opera 7 e superior: Prema a un tempo as teclas Shift (a empregada para escribir letras maiúsculas unha a unha) e Esc, sólteas e a continuación prema só a tecla de acceso rápido.

En Macintosh a tecla ALT substitúese pola tecla CTRL.

Tecla 0: Ir á páxina de accesibilidade (esta páxina)
Tecla 1: Ir á páxina de inicio


© 2008 Concello de Ribadeo