Concello de Ribadeo


Compartir:

Praias


O Concello de Ribadeo, consciente do valor turístico e medioambiental que posúe a súa costa, desenvolve unha labor de mellora dos servizos e instalacións das súas praias e de recuperación ambiental dos seus espazos naturais. En paralelo, leva a cabo todas as xestións necesarias para conservar as distincións que avalan a calidade dos seus areais, tanto a nivel nacional como internacional.

A praia das Catedrais, emblema turístico de Ribadeo, é o recurso turístico por antonomasia do concello e, como tal, pedra angular da súa promoción. Arredor dela, foise creando unha imaxe de marca para a que o Concello de Ribadeo non escatimou esforzos á hora de realizar actuacións que permitan mellorar a súa calidade e servizos (limpeza, acceso, aparcamentos, etc...).

Así mesmo, ano tras ano téntase que esta calidade sexa recoñecida e que os areais ribadenses poidan sumar o maior número posible de distincións.

Neste punto cómpre situar a concesión da Bandeira Azul para a praia das Catedrais, que concede cada ano a Fundación para a Educación Ambiental, ou o traballo desenvolvido para conseguir para este mesmo espazo e para a praia dos Castros o recoñecemento da Q de Calidad Turística Española, que foi concedido en outubro de 2008. Asimesmo, no ano 2010 as praias de As Catedrais e Castros-Illas foron certificadas coa ISO 14001 e o EMAS pola súa xestión ambiental.
Praia de Marbadas
FAQ's


© 2008 Concello de Ribadeo