Concello de Ribadeo


Compartir:

Concellaría de Igualdade, Ensino e Mocidade


A nacionalista Mari Luz Álvarez Lastra é a máxima responsable da Concellaría de Igualdade, Ensino e Mocidade. Coñece aquí as competencias e os obxectivos que ten marcada esta Concellaría en cada unha das súas áreas.

Área de Igualdade

A través da Concellaría de Igualdade lévanse a cabo políticas dirixidas especificamente ás mulleres pero tamén á sociedade en xeral. O obxectivo destas medidas é favorecer a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, a erradicación da violencia de xénero, a conciliación da vida familiar e laboral e o fomento daqueles proxectos que, impulsados por colectivos de mulleres, contribúan ao logro destes fins.


Trabállase, así, arredor de catro liñas básicas:

A onde dirixirse

Área de Educación
Casa do Concello
Praza de España, 1
27700 Ribadeo
Teléfonos: 982 128 650
982 128 662/182 130 958
982 120 701
Fax: 982 130 975
Área de Igualdade
Bos Aires, 14. 1º andar
27700 Ribadeo
Teléfono: 982 120 739
Correo electrónico: cima r r o b aribadeo.org
Mari Luz Álvarez Lastra

Mari Luz Álvarez Lastra

Contacta co Conselleiro© 2008 Concello de Ribadeo