Concello de Ribadeo


Compartir:

Concellaría de Deportes e Novas Tecnoloxías


O nacionalista David Rivas Peña é o máxima responsable da Concellaría de Deportes e Novas Tecnoloxías. Coñece aquí as competencias e os obxectivos que ten marcada esta Concellaría en cada unha das súas áreas.

Área de Deportes

Desde a área de Deportes quérese aproveitar e potenciar a organización das persoas para favorecer a vertebración da sociedade e aumentar o número de colectivos que configura o panorama deportivo ribadense, colaborando cos xa existentes e desenvolvendo actividades que cheguen a toda a cidadanía.
Entre os moitos obxectivos marcados están os de incrementar a cantidade e a calidade destas actividades e do número de participantes, inducir á práctica deportiva aos novos colectivos, fomentar a participación cidadá na xestión deportiva, potenciar o deporte de base, mellorar as infraestruturas e equipamentos deportivos municipais e, sobre todo, fomentar a solidariedade co conxunto do territorio e a promoción de valores transversais asociados á práctica do deporte (respecto polo medio ambiente, igualdade de sexos...).

Área de Novas Tecnoloxías

Aula CeMIT Ribadeo, a cal pertence a Rede CeMIT, caracterízase pola impartición de actividades formativas no eido da alfabetización dixital e do emprendemento.
O centro tamén é Aula Aberta, un espazo no que poderás acceder libre e gratuitamente á utilización da aula, dentro dun horario establecido, onde se conta co apoio e asesoramento do Axente TIC. Para empregar os ordenadores da aula nas horas de Aula Aberta é necesario estar dado de alta como usuari@ da Rede CeMIT."

David Rivas Peña

David Rivas Peña

A onde dirixirse

Casa da Xuventude
Rúa Antonio Otero 15,
27700 Ribadeo

  • Deportes: 982 129 889
  • deportesa r r o b aribadeo.org
  • Aula CeMIT: 982 120 732
  • telecentroa r r o b aribadeo.org

Web: Deportes Ribadeo
Web: Aula CeMIT Ribadeo© 2008 Concello de Ribadeo