Concello de Ribadeo


Compartir:

Espazos Naturais


LIC Ría de Ribadeo

A ría de Ribadeo traza o linde entre Galicia e Asturias cunha orientación sur-norte e unha lonxitude de 10 quilómetros. Presenta moi escasa profundidade media xa que, na baixa mar, afloran grandes bancos de area que producen cambios espectaculares no seu aspecto segundo o estado das mareas.

A delimitación desta área como Lugar de Importancia Comunitaria inclúe tamén á illa Pancha, situada na desembocadura do Eo, na boca da ría. A illa ocupa aproximadamente unha extensión de 1 hectárea, está cuberta de vexetación herbácea e presenta unha orografía moi escarpada e recortada.

En canto á súa localización xeográfica, a ría de Ribadeo pertence ás chamadas Rías Altas atendendo á magnitude dos seus cantís, xa que nestas rías o mar só invade o curso final do río que as conforma. Se atendemos á súa orixe tectónica, a de Ribadeo é a única de tipo mixto, é dicir, que na súa formación intervén máis dun factor xeolóxico determinado, como poden ser os movementos da terra, a erosión mariña sobre rochas previamente alteradas ou as elevacións e afundimentos que interveñen en todos os procesos de formación de rías.

Observacións

Pola riqueza dos seus hábitats a ría de Ribadeo atópase baixo varias figuras de protección:

Voltar

Anterior Ampliar Seguinte© 2008 Concello de Ribadeo