Concello de Ribadeo


Compartir:

Novas

A PREVISIÓN DE RECADACIÓN É DE MÁIS DE 12.000 EUROS

Caixeiros e máquinas expendedoras

18/09/2019

O Concello de Ribadeo ven de iniciar o procedemento de recadación de taxas sobre caixeiros automáticos e máquinas expendedoras de produtos para o exercicio 2019.

O período de pagamento voluntario é o comprendido entre o pasado 16 de setembro e o vindeiro 15 de novembro de 2019, ambos incluídos.

Ao día seguinte do vencemento do prazo do ingreso, en período voluntario, iniciarase o período executivo que determina a esixencia dos xuros de mora e dos recargos, procedéndose á súa recadación pola vía administrativa de constrinximento, segundo o preceptuado no regulamento xeral de recadación.

O Concello de Ribadeo ten previsto recadar por este concepto a cantidade de 12.085 euros, segundo se ven de publicar a través dun Bando asinado polo alcalde, Fernando Suárez Barcia.

+ Novas
© 2008 Concello de Ribadeo