Concello de Ribadeo


Compartir:

Novas

TAMÉN SE VERÁN NESTA SESIÓN OS FESTIVOS LOCAIS DE 2018

Pleno ordinario, este xoves

19/09/2017

O Concello conta cun remanente positivo de 1.500.000 euros e un resultado orzamentario positivo en 930.000 euros. Estas son as cifras da conta xeral de 2016, que se someterá a aprobación no pleno ordinario que terá lugar este xoves, 21 de setembro.  O alcalde, Fernando Suárez, subliñou que o período medio de pago a provedores está en 9 días, unha vez que as facturas son aprobadas.

O rexedor contou que "para este pleno ordinario, que se vai celebrar aquí en Ribadeo o vindeiro xoves, 21 de setembro, ás 20:30 horas hai unha serie de asunto, pero eu quixera destacar os de índole económica, entre os que figura a aprobación da conta xeral de 2016. Trátase dun documento técnico que hai que remitir, como nos últimos anos, ao Tribunal de Contas e nas cales inclúe a liquidación do ano pasado".

Para Fernando Suárez "debemos dicir con orgullo de que se continúa na liña de estes últimos anos. Volvemos ter un remanente positivo, é dicir unha acumulación de liquidez importante, incluso superior á do ano pasado, xa que chega ao millón cincocentos mil euros, mentres que no 2016 era de 1.300.000 euros. O resultado orzamentario sigue sendo positivo en 930.000 euros. É dicir,q que en todo o exercicio anterior tivemos máis ingresos que gastos, de aí que tivéramos un balance positivo ao final do ano".

O alcalde ribadense dixo que "todo isto é positivo porque temos un plan económico financieiro de estabilidade, que aínda sigue vixente, pero neste ano cumprimos todos os seus obxectivos e estamos encarando sen dúbida o último ano de vixencia deste plan. E neste ano contamos cumprir para quede sen efecto este plan, que non deixa de ser un corsé".

Suárez Barcia subliñou que "aproveitamos o remanente que estou a comentar para amortizar moitísimo a débeda bancaria, practicamente en dous anos (neste e no anterior) amortizamos 1.200.000 euros, moito deste diñeiro de maneira anticipada e non só coas cotas que tiñamos asignadas de xeito periódico. Polo tanto este préstamo do plan de pagamento a provedores, que tivemos que solicitar hai un tempo, contamos liquidalo no ano que ven".

O rexedor engadiu que "ao mesmo tempo destas cifras macroeconómicas as máis microeconómicas, as que os provedores moitas veces miran con lupa, que é o período medio da pagamento que temos, e que para este segundo trimestre se sitúa nuns nove días. Hai que ter en conta que os Concellos temos 30 días para aprobar as facturas que nos entran, pero a media, unha vez superado este trámite de aprobación da factura, está en nove días, que é algo realmente moi positivo e que, como digo moitas veces, hai dez anos cando a honra de ter a alcaldía por primeira vez estas cifras mareaban porque estaban os prazos de pago practicamente a un ano vista. Nada que ver con aquel momento, si temos moitos retos por diante, si necesitamos ter o músculo que se precisa para todos os proxectos que temos en marcha. E estamos convencidos de que os iremos levando adiante, tal e como fomos levando adiante todo o que nos propuxemos".

Ao pleno deste xoves tamén irán os festivos locais de 2018: "volvemos propoñer, e ademais foi un acordo unánime na comisión informativa previa, o día de San Roque (xoves 16 de agosto) e o día da patroa (sábado 8 de setembro)".

+ Novas
© 2008 Concello de Ribadeo